Vård och omsorg

Uppdaterades: 04 juni 2020

I takt med åldern ökar behovet av vård och omsorg. I dag är vården och omsorgen ojämlikt fördelad och tillgänglighet, valfrihet och kvalitet skiljer sig från kommun till kommun. Insatser från hälso- och sjukvården, tandvården, socialtjänsten och äldreomsorgen ska istället utgå från varje seniors egna behov och villkor.

Publicerades: 22 september 2015 Uppdaterades: 04 juni 2020