Vilseledd och lurad - vad gör jag nu?

Förra året polisanmäldes 200 000 bedrägerier och vem som helst, oavsett ålder, kan bli lurad. Under hösten 2018 har bedragare kommit över i snitt 1 miljon kronor om dagen bara genom telefonbedrägerier och medelåldern hos de drabbade ligger på ca 70 år.

  • Inledningatalare Fredrik Reinfeldt, ordförande Trygghetskommissionen
  • Avslutande samtal med bland annat Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna
  • Inledningatalare Fredrik Reinfeldt, ordförande Trygghetskommissionen
  • Avslutande samtal med bland annat Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna

Under det välbesökta seminariet Vilseledd och lurad – vad gör jag nu? fick deltagarna matnyttig information om hur bedragarna går tillväga och tips på hur den enskilde senioren eller anhöriga kan förebygga risken för ett bedrägeri. Seminariet filmades och här nedanför kan du se de olika föreläsningarna.

Genom att sprida information om hur bedrägerier går till kan vi tillsammans förhindra att fler äldre drabbas. Se gärna filmerna tillsammans i föreningen och sprid kunskapen och information till fler äldre.

Seminariet anordnades som en del i utbildningsprojektet Försök inte lura mig som drivs av Polisen i samarbete med SPF Seniorerna och PRO.

Klicka på varje filmklipp nedan för att se dem:

Välkomstord
Artur Ringart, moderator, och Mats Torstendahl, SEB

Inledningstalare
Fredrik Reinfeldt, ordförande Trygghetskommissionen

Lägesbild – gärningspersoner och brottens konsekvenser
Håkan Carlsson, chef för Polisens Circa-grupp

Vad är Social Enginering, hur drabbas äldre och behöver jag vara rädd för den digitala tekniken?
Björn Seeth, Polisens nationella bedrägericentrum

Går det att försäkra sig mot bedrägerier?
Anna-Karin Batzari Danfors, Konsumenternas försäkringsbyrå

Stöd till vittnen och drabbade
Monica Klitten, Brottsofferjouren och Malin Bengtsson, Stockholms Tingsrätt och Svea Hovrätt

Avslutande samtal lett av moderator Artur Ringart
Medverkande: Eva Eriksson, Förbundsordförande SPF Seniorerna, Christina Tallberg, Förbundsordförande PRO, Sven-Erik Alhem, Förbundsordförande Brottsofferjouren, Annika Öster, Generaldirektör Brottsoffermyndigheten, Håkan Carlsson, Polisen, Fredrik Lundh Sammeli, Justitieutskottet (S), Kristina Axén Ohlin, Justitieutskottet (M)