Hemtjänstindex ska göra det enkelt att jämföra hemtjänstens kvalitet

Eftersom det saknas ett samlat mått på hemtjänstens kvalitet, är det svårt för seniorer att veta vad de kan förvänta sig och vad de kan kräva. Det går inte heller att avgöra om reformer och satsningar resulterar i en bättre hemtjänst. Därför startar vi Hemtjänstindex.

  • Hemtjänstindex är ett initiativ från SPF Seniorerna och genomförs med stöd från Allmänna arvsfonden.

Grundtanken med Hemtjänstindex är att skapa en positiv utvecklingsspiral av hemtjänsten i Sveriges alla kommuner. Resultaten från Hemtjänstindex kan användas i pensionärsråden och av SPF Seniorernas föreningar för att påverka den egna kommunen.

Kvaliteten i alla kommuners hemtjänst kommer att mätas och analyseras, och varje år presenteras rankinglistor. Där kommer du att kunna se hur bra just din kommun är på hemtjänst, och vad som inte fungerar så bra. Kommuner själva kommer också att kunna beställa rapporter som visar vad de bör förbättra.

Under 2022 pågår arbetet med att utveckla indexet. I utvecklingsarbetet deltar experter, forskare, seniorer och representanter för kommuner och privata hemtjänstföretag. Hemtjänstindex kommer att lanseras under senhösten 2022. 

hemtjanstindex.se kan du få mer information om Hemtjänstindex. Här kan du också läsa intervjuer med SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson, geriatrikprofessor Gösta Bucht och måttexperten Ragne Emardson.

Rapporten Hemtjänstens kvalitet beror på var du bor. Ska det vara så? visar att de stora skillnaderna i hemtjänstens kvalitet inte beror på hur mycket resurser som kommunen har anslagit för hemtjänst och inte heller på kommunens storlek, geografiska placering, eller om kommunen tillämpar valfrihetssystem. Utifrån rapportens slutsatser föreslår SPF Seniorerna sex åtgärder som skulle utveckla hemtjänsten i Sverige och göra den mer likvärdig för alla seniorer som behöver den.

Klicka här för att läsa eller ladda ner rapporten

För frågor kontakta Helena Olsson, projektledare Hemtjänstindex: helena.olsson@spfseniorerna.se