SPF Seniorernas hantering av personuppgifter

SPF Seniorerna behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att förbundet ska uppfylla sina åtagande gentemot medlemmarna. Personuppgifter är till exempel personnummer, namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Personuppgifter hos SPF Seniorerna finns i ett medlemsregister. Registret utgör underlag för verksamheten i förbundet och dess organisationsled föreningar och distrikt.

Ändamålet med behandlingen av medlemmarnas personuppgifter är att sända medlemmarna information, frågor och erbjudanden samt att posta förbundets medlemstidning Senioren.

Förbundet ska tillvarata sina medlemmars ekonomiska intressen. Ett sätt att göra det är att erbjuda medlemsförmåner. SPF Seniorerna har därför ingått samarbetsavtal med företag som är beredda att ge medlemmar i SPF Seniorerna erbjudanden. Som ett led i detta kan personuppgifter behandlas av dessa förmånsgivare.

Den som registrerat sina personuppgifter hos SPF Seniorerna kan begära att personuppgifter ska korrigeras eller att en viss behandling ska upphöra. Begäran om rättelse kan ske skriftlig eller muntligt och innebär att personuppgifterna rättas, kompletteras, blockeras och tas bort eller att behandling upphör.

Den som registrerat sina personuppgifter hos SPF Seniorerna har rätt att gratis en gång per år få utdrag på sina personuppgifter. Ett sådant utdrag kräver skriftlig ansökan.

Den som misstänker bristande hantering av personuppgifter kan anmäla det
till telefonnumret eller e-postadressen nedan.

Personuppgiftsansvarig är: SPF Seniorerna (organisationsnummer 888 000–2830); Box 225 74, 104 22 Stockholm; info@spfseniorerna.se; 08-692 32 50.