Seniorpolitiska program

Uppdaterades: 01 juli 2019

SPF Seniorerna har åsikter och politik i en rad seniorrelevanta frågor. Några av dessa har samlats till seniorpolitiska program. Programarbetet är en del i förbundets politikutveckling och har föregåtts av intern remiss och rådslag innan förbundets kongress beslutat om dem. Förbundets åsikter och politik framkommer också i yttranden över remisser som förbundsstyrelsen eller arbetsutskottet beslutar om.

Publicerades: 31 januari 2018 Uppdaterades: 01 juli 2019