Tandvård

Uppdaterades: 04 juni 2020

Munhälsan har stor betydelse för livskvaliteten och är viktig för att behålla en god allmän hälsa och undvika undervikt och bristsjukdomar. En del äldre har svårt att själva sköta sin munhygien och tvingas använda en stor del av sin ekonomi och vardag till tandläkarbesök.

SPF Seniorerna föreslår att kostnader för munhälsa ska ingå i sjukförsäkringen, att informationen om tandvårdsstöden förbättras och att kommunernas och regionernas ansvar för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård förtydligas. Kommuner och regioner ska erbjuda alla seniorer en årlig kontroll av munhälsan hos tandhygienist och seniorer med mer än fem läkemedel kontroll av munhälsan minst två gånger årligen. Alla personer i hemsjukvård och särskilda boenden ska få en systematisk bedömning och kontroll av munhygien, munhälsa och behandling av problem av tandhygienist.

Publicerades: 04 juni 2020 Uppdaterades: 04 juni 2020