Vänsterpartiet

Avser ditt parti att agera i frågan för att få en rättvis beskattning av årskull 1957 under år 2023? Och i så fall hur?

Svar: Ja, det kommer vi. Vänsterpartiet röstade emot förslagen om höjda åldersgränser i pensionssystemet, inkluderat förslaget att höja åldersgränsen för det förhöjda grundavdraget när de behandlades i riksdagen våren 2022. Vi har också i en riksdagsmotion yrkat på att regeringen ska dra tillbaka förslaget om höjd åldersgräns för det förhöjda grundavdraget. Vi kommer att följa frågan och arbeta för att skattehöjningen dras tillbaka.

Enkäten har bevarats av Ida Gabrielsson, vice partiledare och ledamot i socialförsäkringsutskottet.