Del 6 – Vad räcker en vanlig pension till?

Vad räcker en vanlig pension till i vardagen när den ställs mot en basbudget för seniorer? Hur många pensionärer har garantipension utbetald idag och vad säger dessa siffror om pensionssystemet idag och för dess framtid? Det är några av frågorna som diskuteras i denna rapport.

I rapporten undersöks vad pensioner (allmän pension och tjänstepension) på individ­nivå kan tänkas räcka till i vardagen. Analysen visar att ungefär hälften av landets pensionärer riskerar en tuff ekonomisk situation. Om enbart allmän pension på individnivå beaktas får tre av fyra seniorer det tufft med månadsbudgeten.

Tjänstepensionen bidrar till att pensionerna för ganska många ändå räcker hyfsat. Men det medför en sårbarhet, man blir beroende av att ha en god tjänstepension och att helst ha valt livsvarigt uttag av densamma. Andra livlinor inkluderar att vara sammanboende, eller tillgång till inkomster utanför systemet (privat pension, löneinkomster, sparpengar).

Det kan vara så att politiken är tillfreds med dagens pensionssituation. Men en fråga som kräver svar är vad för typ av pensionssystem vi ska ha i Sverige? Ett grundtrygghetssystem eller ett inkomstrelaterat pensionssystem? Om det är ett inkomstrelaterat system där allmän pension ska utgöra en trygg bas, räcka till i vardagen och spegla individernas arbetsinsatser så måste den inkomstbaserade allmänna pensionen förstärkas.

Klicka här för att läsa eller ladda ner rapporten