Moderaterna

Avser ditt parti att agera i frågan för att få en rättvis beskattning av årskull 1957 under år 2023? Och i så fall hur?

Svar: Moderaterna står kvar i samma position vid riksdagens beslut i våras. Det är olyckligt att information om den flyttade åldersgränsen kom så sent som den gjorde. Den förra regeringen borde ha informerat om förändringarna i ett tidigare skede eftersom arbetet startade redan år 2020.

Enkäten har besvarats av Ulrika Heindorff, ledamot i Socialförsäkringsutskottet.