Uttag tjänstepension

Uppdaterades: 21 februari 2020

Tjänstepensionen är inte obligatorisk men omkring 9 av 10 som arbetar har tjänstepension genom sin anställning. Vid pensionering kan du välja om tjänstepensionen ska tas ut under några år eller livsvarigt. Trenden är att allt fler väljer att ta ut tjänstepensionen tidsbegränsat istället för livsvarigt. Tjänstepensionen har blivit allt viktigare samtidigt som den allmänna pensionen minskat i betydelse. Under perioden 2005-2018 har tjänstepensionens andel av den genomsnittliga pensionen för personer som är 65 år och äldre ökat från knappt 18 procent till cirka 26 procent.

SPF Seniorerna har gjort en rapport där vi har räknat på vad det innebär för den enskilde att ta ut sin tjänstepension under en begränsad tid respektive livsvarigt. Resultatet visar att den som väljer att ta ut den livsvarigt tjänar på det under en tjugoårsperiod (65-85 år).

SPF Seniorerna anser att livsvarigt uttag av tjänstepension ska vara standard. Dessutom vill vi – precis som med den statliga pensionen – att det ska vara möjligt att ändra i påbörjad uttagstid, en fråga som även flera pensionsbolag driver.

– Som enskild ska man försöka ta reda på så mycket som möjligt kring den privatekonomiska skillnaden på korta och livsvariga uttag av tjänstepension. Generellt är livsvarigt uttag ett bättre val för merparten människor enligt våra beräkningar – både i genomsnitt under 20 års tid men framför allt för att få en jämnare och mer förutsägbar inkomst under åren, säger Eva Eriksson, förbundordförande i SPF Seniorerna.

Klicka här för att läsa hela rapporten

Publicerades: 21 februari 2020 Uppdaterades: 21 februari 2020