Tillbaka till Årskull 1957

SPF Seniorernas enkät till riksdagspartierna om 1957:orna

SPF Seniorerna har i december 2022 frågat samtliga riksdagspartier om deras parti avser att agera i frågan för att få en rättvis beskattning av årskull 1957 under år 2023? Och i så fall hur?

Nedan hittar du svar från riksdagspartierna:
(Klicka på länkarna för att se svaren)

Vänsterpartiet

Centerpartiet

Sverigedemokraterna

Liberalerna

Miljöpartiet

Moderaterna

Vi inväntar svar från:

Socialdemokraterna

Kristdemokraterna

Bakgrund

År 2023 höjs flera pensionsrelaterade åldersgränser, för dessa finns övergångsregler för de individer som annars riskerar att hamna i kläm. Men det finns ett undantag: det förhöjda grundavdraget, som år 2023 berör de drygt 110 000 personerna i årskull 1957.

Personer födda 1957 betraktas av staten i alla avseenden som pensionärer från 65 års ålder – trygghetssystemen på arbetsmarknaden upphör, grundskydd och inkomstpensionstillägg i pensionssystemet kan betalas ut. 

Alla tidigare årskullar som betraktats som pensionärer vid 65 års ålder har från året de fyller 66 år betalat lägre skatt på pension. Men för det förhöjda grundavdraget finns inga övergångsregler. Riksdagsbeslutet togs dessutom med mycket kort framförhållning, bara sju månader före ikraftträdande. Många födda 1957 hade då redan gått i pension eller gett arbetsgivare besked om pensionering, utifrån tillgänglig information och gällande regler om att året efter man fyller 65 år så gäller det förhöjda grundavdraget. 57:orna fyller 65 år i år, och uppfyller därmed kravet för att nästa år omfattas av det förhöjda grundavdraget. Ändå väntas de nästa år få betala omkring 2 000 kronor mer i skatt varje månad, eftersom det förhöjda grundavdraget inte omfattas av övergångsregler enligt beslut i riksdagen. 

Tillbaka till Årskull 1957