Seniorpodden avsnitt 19 - om ekonomifrågorna inför valet

Uppdaterades: 30 oktober 2018

I SPF Seniorernas valenkät har partierna svarat på frågor om pensioner och skatter. Hur resonerar de och vad ska seniora väljare förvänta sig? Vi pratar också om flyttskatter och inlåsningseffekter på bostadsmarknaden för seniorer.

  • Anna Eriksson, sakkunnig pensioner på SPF Seniorerna Foto: Tomas Södergren

Att det nuvarande pensionssystemet ger för låga pensioner är en annan fråga som flera partier är försiktigt överens om, men hur är det med konkreta och långsiktiga lösningar för pensionerna? Reavinstskatten vid försäljning av bostäder är en annan fråga som tas upp. Frågor om flyttskattens betydelse för att bland annat få en större rörlighet på bostadsmarknaden har också ställts till cirka 3000 av SPF Seniorernas medlemmar. Och flyttskatten har betydelse för att flytta eller inte.

- Det är ju intressant att alla partier mer eller mindre medger att pensionssystemet inte riktigt fungerar som det var tänkt. Men de är väldigt försiktiga att ge några konkreta besked på att till exempel på att vi ska driva en förändring på pensionssystemet, utan det är ganska luddiga svar de ger, säger Anna Eriksson som är sakkunnig i pensioner på SPF Seniorerna.

Programledare för Seniorpodden är Anders Lundblad.

Klicka här för att komma till Seniorpodden i iTunes (iPhone)

Klicka här för att lyssna på Seniorpodden för android

Klicka för att komma till Seniorpodden för lyssning på webben

Publicerades: 04 september 2018 Uppdaterades: 30 oktober 2018