Webbinarier SPF Seniorerna

Webbinarium med tips och inspiration till att starta kontakt- och samtalsgrupper

Behovet av att samtala om livet är stort bland oss seniorer. I detta webbinarium tar vi upp erfarenheter och metoder för samtalsgrupper med syfte att inspirera till att starta kontakt- och samtalsgrupper. Inspelad 16 januari 2023.

Webbinarum om att åldras och må bra med adhd och autism

Annika Schmalenseé, projektledare för riksföreningens Attention, samtalar med Kajsa Edman och Kenny Kvarnström om tiden före, under och efter diagnos och om att det är aldrig är för sent att få en diagnos. Inspelad 28 september 2022

Webbinarium med Anna Bennich och Marie-Louise Söderberg – om ”Relationernas betydelse i våra liv och för vår hälsa”

Inspelningen är från Folkhälsoveckan 16 maj 2022.

Webbinarium – om att vårda sin partner i hemmet 10 maj 2022

Vi vill under rubriken "Tillsammans - mindre ensam" synliggöra anhöriga och deras insatser samt den ofrivilliga ensamhet man kan drabbas av i denna situation. Vi upplyser också om det stöd och den hjälp som finns att få.

Webbinarium med Patricia Tudor Sandahl om åldrande och existentiella frågor

Den tredje föreläsningen är ett samtal med Patricia Tudor-Sandahl. Hon är psykolog, psykoterapeut och författare till ett 20-tal böcker, bland annat Den tredje åldern, Den fjärde åldern, Tid att vara ensam och nu senast Mer levande med åren. Patricia är alltid aktuell och en populär röst i P1 genom Sommar och Vinter i P1 och Tankar för dagen.Filmen är 35 minuter lång.

Webbinarium med Ingmar Skoog om äldre och ensamhet 18 november 2021

Ingmar Skoog är psykiatriker och äldreforskare. Utifrån den forskning som gjorts på AgeCap (Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet), där han också är föreståndare, pratar han om äldre och ensamhet.

Webbinarium Ålderismen och den ofrivilliga ensamheten 20 oktober 2021

Webbinarium med Barbro Westerholm, som pratar om ofrivillig ensamhet kopplad till ålderismen i samhället.

Uppföljnings- och inspirationskonferens för SPF Seniorerna 2 juni 2021

Deltar gör förbundsordförande Eva Eriksson, projektledare Marie-Louise Söderberg och Malin Wennberg samt goda exempel från SPF Seniorernas föreningar i Jönköping, Falun och på Tjörn.