Enkätsvar Moderaterna – pensioner

Har ditt parti något eller några förslag som rör den inkomstrelaterade allmänna pensionen (Ja/Tveksam/Nej + beskriv kort förslaget/en)

Svar: Ja. Bland annat vill vi införa en ”gas” i pensionssystemet, på samma sätt som det finns en ”broms”. Gasen gör att pensionerna höjs om tillgångarna blir tillräckligt stora i förhållande till skulderna. Införandet av en sådan gas skulle innebära flera hundra kronor mer i månaden för en pensionär med en vanlig pension.

Och är ni nöjda med vad den inkomstrelaterade allmänna pensionen levererar idag eller mindre nöjda? Motivera/utveckla gärna dina svar

Svar: En del pensionärer, i synnerhet sådana som inte har någon tjänstepension eller annan pension utöver den allmänna pensionen, har alldeles för knappa ekonomiska marginaler. Samtidigt är det mycket viktigt att pensionssystemet är stabilt över tid.

Överlag anser vi att det svenska pensionssystemet fungerar förhållandevis väl och är robust. Majoriteten av de svenska pensionärerna har haft en god utveckling, särskilt om man tar hänsyn till de stora skattesänkningar som genomförts i framförallt moderatledda budgetar sedan 2009. Det kan förstås bli ännu bättre. Därför vill vi se en gas i pensionssystemet och sänkt skatt för alla pensionärer. Men på lång sikt beror pensionerna på den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Därför prioriterar vi en ansvarsfull ekonomisk politik för fler jobb. Endast så kan vi fortsätta se en god utveckling av pensionerna.

Enkäten har besvarats av Camilla Waltersson Grönvall, socialpolitisk talesperson Moderaterna.