Enkätsvar Centerpartiet – årskull 1957

Avser ditt parti att agera i frågan för att få en rättvis beskattning av årskull 1957 under år 2023? Och i så fall hur?

Svar: Det är riktigt att det inte finns några övergångsregler avseende åldersgränsen för det förhöjda grundavdraget. Däremot har övergångsregler gjort för det förstärkta jobbskatteavdraget som rör de som jobbar. Samtidigt har pensionerna höjts avsevärt från den 1 januari 2023. Vi har stor förståelse för att de som gått i pension under året och inte uppfattat att denna förändring är på väg känner sig besvikna. Dessvärre ser vi för närvarande ingen möjlighet till ytterligare inkomstförstärkningar för pensionärer under kommande år.

Detta belyser samtidigt en brist som vi i Centerpartiet har pekat på under lång tid. Vi menar att regeringen bör ge berörda myndigheter ett förstärkt informationsuppdrag rörande pensionssystemet. Detta är inte en plötslig förändring. Höjningen av pensionsåldern, inklusive följdändringar har processats sedan pensionsöverenskommelsen 2017.  Alla delar har utretts och remitterats längs vägen, även förändringar av skattelagstiftningen. Kunskapen om denna förändring har med andra ord funnits där, dessvärre har den inte nått ut till alla. Detta behöver regering och berörda myndigheter göra bättre.

Enkäten har besvarats av Martina Johansson, talesperson i socialförsäkringsfrågor.