Ny skriftserie

Under sommaren 2021 har vi tagit fram de första delarna i förbun­dets nya serie med skrifter riktade till såväl medlemmar som övriga intresserade. Syftet är att på djupet belysa olika frågor som rör seniorer.

  • Syftet med skriftserien är att belysa viktiga frågor på djupet.

Innehållet i skrifterna kan handla om delar av pensionssystemet, regel­verket kring bostadslån och utmaningar kring digitalise­ringen. Både förbundets sak­kunniga och utomstående experter kommer att vara författare till skrifterna. Samtliga skrifter kommer att ha ett utskriftsvänligt format.

Den första skriften handlar om PREMIEPENSIONEN och hur den påverkas av förskott och efterlevandeskydd. Den andra skriften handlar om LÅNEMÖJLIGHETER för den som avslutat sitt yrkesliv. Den tredje skriften handlar om hur ett tidigt pensionsuttag kan påverka GARANTIPENSIONEN.

Klicka här för att öppna skrift 1 – Om premiepensionen

Klicka här för att öppna skrift 2 – Om lånemöjligheter

Klicka här för att öppna skrift 3 – Om tidigt pensionsuttag