Skriftserie som berör viktiga frågor på djupet

Mellan 2021 och 2023 har vi hittills tagit fram åtta delar i förbun­dets nya serie med korta rapporter riktade till såväl medlemmar som övriga intresserade. Syftet är att på djupet belysa olika frågor som rör seniorer.

  • Syftet med skriftserien är att belysa viktiga frågor på djupet.

Innehållet i skrifterna kan handla om delar av pensionssystemet, regel­verket kring bostadslån och utmaningar kring digitalise­ringen. Både förbundets sak­kunniga och utomstående experter är författare till skrifterna. Samtliga skrifter har ett utskriftsvänligt format.

Del 8 – Lönar det sig att arbeta för pensionen?

Del 7 – Åldersgapet i pensionen

Del 6 – Vad räcker en vanlig pension till?

Del 5 – Hur fördelar sig seniorers inkomster utöver pension?

Del 4 – Om behovet av en modernisering av efterlevandeskyddet

Del 3 – Om tidigt pensionsuttag

Del 2 – Om lånemöjligheter

Del 1 – Om premiepensionen