Hur började det?

Uppdaterades: 21 juni 2018

SPF Seniorerna bildades med namnet Sveriges Folkpensionärers Riksförbund, SFRF, 1939 i Göteborg med omnejd och bestod till stora delar av kommunister och syndikalister.

I början av 1940-talet fanns cirka 500 000 ålderspensionärer över 67 år. 62 procent av dem hade så låga inkomster att de fick behovsprövade bidrag främst så kallat fattigvårdsunderstöd. Allmän folkpension började betalas ut 1914 till alla medborgare som fyllt 67 år. År 1947 fick fortfarande 16 procent av de äldre pengar från fattigvården.

Idag är antalet seniorer 65+ mångdubblat till cirka två miljoner människor och ungefär var fjärde röstande svensk är numera pensionär.

Publicerades: 22 februari 2016 Uppdaterades: 21 juni 2018