Hur började det?

Uppdaterades: 16 augusti 2019

SPF Seniorerna bildades 1939 med namnet Sveriges Folkpensionärers Riksförbund, SFRF. I år fyller förbundet 80 år, vilket under hösten kommer att uppmärksammas på många håll i landet.

I början av 1940-talet fanns cirka 500 000 ålderspensionärer över 67 år. 62 procent av dem hade så låga inkomster att de fick behovsprövade bidrag främst så kallat fattigvårdsunderstöd. Allmän folkpension började betalas ut 1914 till alla medborgare som fyllt 67 år. År 1947 fick fortfarande 16 procent av de äldre pengar från fattigvården.

Idag är antalet seniorer 65+ mångdubblat till cirka två miljoner människor och ungefär var fjärde röstande svensk är numera pensionär. 

Klicka här för att läsa mer om förbundets långa historia

Publicerades: 22 februari 2016 Uppdaterades: 16 augusti 2019