Enkätsvar Miljöpartiet – pensioner

Har ditt parti något eller några förslag som rör den inkomstrelaterade allmänna pensionen? (Ja/Tveksam/Nej + beskriv kort förslaget/en)

Svar: Ja. Vi vill höja den allmänna pensionen under nästa mandatperiod. Vi vi vill också införa en pensionsgas så att pensionerna automatiskt höjs när det finns ett överskott i systemet. 

Och är ni nöjda med vad den inkomstrelaterade allmänna pensionen levererar idag eller mindre nöjda?

Vi är mindre nöjda. Alla pensionärer i Sverige förtjänar en bra pension. Pensionerna behöver höjas, speciellt för dem som har lägre inkomster. Att garantipensionen höjs är ett stort och viktigt steg, men vi vill gå vidare med den allmänna pensionen. Vi är också mindre nöjda med vad pensionerna levererar hållbarhetsmässigt. Det är oacceptabelt att svenska pensionspengar investeras i fossila bränslen och skövling av regnskog som förstör planeten för våra barn och barnbarn Vi vill likställa kravet på avkastning i AP-fonderna med kravet på hållbarhet.

Enkäten har besvarat av Janine Alm Ericson, talesperson i pensionsfrågor.