Nyheter

SPF Seniorerna: åldersdiskriminering med övre åldersgräns för avgiftsfri cellprovtagning

SPF Seniorerna kommenterar regeringens förslag med avgiftsfri cellprovtagning för livmoderhalscancer, gäller endast kvinnor 23-64 år

  • 19 september 2017 04:55

"Bra att man lyssnat på oss, dags att nu ta tag i pensionssystemets brister

Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna, kommenterar dagens skattebesked från regeringen: bra att man lyssnat på oss, dags att man nu tar tag i pensionssystemets brister

  • 13 september 2017 04:48

Bra, men inte tillräcklig höjning av bostadstillägget

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson kommentarer regeringens besked om en höjning av bostadstillägget till pensionärer

  • 11 september 2017 04:03

Seniorpodden med förskoleläraren som blev seniorledare

SPF Seniorernas nya ordförande Eva Eriksson har som politiker arbetat inom såväl kommun-, regional- som rikspolitiken. Och senast som landshövding i Värmland under åtta år, men det var som förskolelärare hon började sin yrkesbana. Något som också präglat hennes politiska arbete.

  • 11 september 2017 11:02

Rättelse om bilaga

I nya numret av Senioren som distribueras i dagarna till SPF Seniorernas medlemmar medföljer en bilaga från Kombilotteriet. De senaste dagarnas avslöjanden om Kombilotteriets metoder var inte kända när tidningen började delas ut.

  • 07 september 2017 10:40

Nya Eurostat-siffror: svenska pensioner klart sämre än nordiska grannländerna

Nya siffror från Eurostat visar att 16,8 procent av pensionärerna i Sverige lever under gränsen för risk för fattigdom - en klart högre andel än i övriga nordiska länder och majoriteten EU-länder. Oacceptabelt enligt SPF Seniorerna – pensionssystemet garanterar inte ekonomisk trygghet och måste förändras. Förbundsordförande Eva Eriksson uttalar sig i Expressen.

  • 31 augusti 2017 01:46

Fördelaktigt att jobba vidare efter 65

Nya siffror från SPF Seniorerna visar att det är klart fördelaktigt att jobba vidare efter 65 års ålder. Förbundsordförande Eva Eriksson kommenterar i Expressen.

  • 31 augusti 2017 09:46

SPF Seniorernas ledning i möte med Pensionsmyndighetens ordförande Göran Hägglund

Pensionsåldern måste höjas, sa Pensionsmyndighetens ordförande Göran Hägglund då han träffade SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson och generalsekreterare Peter Sikström.

  • 29 augusti 2017 11:24