Nyheter

Generationsträff för Sverige

I dag träffade förbundsordförande Eva Eriksson representanter för de politiska ungdomsförbunden. Syfte var att finna samsyn i frågor av betydelse för Sverige. Under mötet diskuterades en rad samhällsproblem som engagerar både ungdomar och seniorer: pensionssystemets effekter och tillkortakommanden, bostadsbristen och höga bostadskostnader, psykisk hälsa samt omotiverade åldersgränser. Deltagarna var eniga om att opinionsbildning är ett viktigt verktyg både för att påverka politiken och för att förändra attityder och fördomar.

  • 04 december 2017 04:12

Pensionsmyndigheten informerar

Pensionsmyndigheten har tagit fram ny information till de pensionärer som kan ha rätt till bostadstillägg men som ännu inte har ansökt om det. Många pensionärer går miste om ansenliga belopp varje månad. Totalt kan det vara så många som 100 000 pensionärer som går miste om detta tillägg till sin pension.

  • 04 december 2017 10:17

SPF Seniorerna i Expressen

SPF Seniorerna i Expressen - i dubbel bemärkelse: förbundsordförande Eva Eriksson om bristerna i pensionssystemet och medlemmen Ulla Grandin om hur hon klarar sig på en låg pension.

  • 01 december 2017 04:07

Kompensera seniorer för skärpt amortering

- Jag beklagar regeringens beslut om förstärkt amorteringskrav. Seniorers inkomster är lägre än förvärvsarbetandes och de ökar inte i samma takt som lönerna. Dessutom tvingar det äldre att bo kvar i en olämplig bostad istället för flytta till en bostad där man kan leva hela livet. Därför drabbas seniorer särskilt negativt såväl ekonomiskt som socialt av skärpt bolåneamortering.

  • 01 december 2017 09:19

"Slopa förslaget att höja skatten på sparande"

SvD Näringsliv Debatt idag: Att kunna ha en ekonomisk buffert är viktigt för såväl ung som gammal. Det är dags att regeringen tar sitt ansvar och stoppar skattehöjningen på sparande och styr om mot en mer sparvänlig politik, skriver Eva Eriksson, SPF Seniorerna, och Tove Zander, Unga Aktiesparare.

  • 28 november 2017 03:28

Ny seniorpodd om olika aspekter av åldrandet

Livet är ett lotteri, men det går att påverka risken att drabbas av till exempel demens. I det här avsnittet av Seniorpodden möter vi Ingmar Skoog, som forskar om olika aspekter av åldrandet. Han är professor, psykiatriker och föreståndare för Age Cap på Göteborgs universitet och myntade för en tid sedan begreppet 70 det nya 50.

  • 27 november 2017 09:23

Eva Eriksson i Plånboken i P1

Lyssna på när förbundsordförande Eva Eriksson debatterar problemet med låga pensioner i Plånboken i P1

  • 22 november 2017 11:42

Gösta Bucht i TV4 Nyheterna om demens

- Det behövs en tydlig lägsta nivå för stöd till anhöriga, säger Gösta Bucht sakkunnig inom vård och omsorg på SPF Seniorerna. Demens är en anhörigsjukdom.

  • 20 november 2017 10:00