SPF Seniorerna kräver skatterättvisa för den bortglömda årskullen 1957

1957:orna har hamnat i kläm
1957:orna har hamnat i kläm

I alla avseenden förutom skatten (förhöjt grundavdrag år 2023) betraktar staten årskull 1957 som pensionärer från 65 års ålder. Enligt SPF Seniorernas beräkningar kan det handla om att man får så mycket som tolv procent lägre disponibel inkomst än väntat under år 2023. SPF Seniorerna har därför lämnat in en skrivelse till finansminister Elisabeth Svantesson där vi redogör för behovet av övergångsregler.

Senioren

Senioren är SPF Seniorernas medlemstidning och den kommer ut med nio nummer per år. Upplagan har ökat år från år och är nu uppe i 205 900 exemplar. Tidningen är en uppskattad medlemsförmån.

Gå till senioren.se

Bli medlem

Vi är en av Sveriges största seniororganisationer. Hos oss delar du gemenskapen med närmare en kvarts miljon medlemmar i föreningar över hela landet. Tillsammans verkar vi för att skapa bättre villkor för äldre – och ett aktivt liv för dig som senior.

Bli medlem i SPF Seniorerna här