Enkätsvar Miljöpartiet – årskull 1957

Avser ditt parti att agera i frågan för att få en rättvis beskattning av årskull 1957 under år 2023? Och i så fall hur?

Svar: Vi anser att den skatteorättvisa som uppstått för årskull 1957 behöver korrigeras genom att övergångsregler införs. Vi kommer att driva detta aktivt i riksdagen. 

Enkäten har besvarats av Janine Alm Ericson, riksdagsledamot och talesperson i pensionsfrågor.