Rapporter

Uppdaterades: 10 juni 2020

Läs och använd SPF Seniorernas rapporter som handlar om bostadsfrågor. Bostadspatrullen, Lönsamt med tillgängliga bostäder, Bostadstillägg i särskilt boende - kommunernas kassko? och Flyttskatterna – Låser in seniorer och stänger ute yngre.

Publicerades: 22 september 2015 Uppdaterades: 10 juni 2020