Förbundsstyrelsen

Uppdaterades: 12 juni 2020

Vid SPF Seniorernas digitala kongress 2020 valdes ny förbundsstyrelse.

Eva Eriksson

Förbundsordförande

Lena Gustafsson

1:e vice ordförande

Nils Ingmar Thorell

2:e vice ordförande

Monica Ulfhielm

Ledamot

Anders Bergsten

Ledamot

Lars-Åke Carlsson

Ledamot

Mona Wilsson

Ledamot

Chatrine Pålsson Ahlgren

Ledamot

Kjell Hansson

Ledamot

Ann-Christine Baar

Ledamot

Åke Persson

Ledamot

Berndt Ericsson

Ledamot

Ann Hedberg Balkå

Ledamot

Publicerades: 01 september 2017 Uppdaterades: 12 juni 2020