Förbundsstyrelsen

Uppdaterades: 30 april 2020

Vid SPF Seniorernas kongress 2017 i Gävle valdes ny förbundsstyrelse.

Eva Eriksson

Förbundsordförande

Richard Olsson

1:e vice ordförande

Lena Gustafsson

2:e vice ordförande

Anders Bergsten

Ledamot

Birgitta Borg

Ledamot

Lars-Åke Carlsson

Ledamot

Kjell Hansson

Ledamot

Peter Lindgren

Ledamot

Chatrine Pålsson

Ledamot

Inga-Lott Thörnell

Ledamot

Monica Ulfhielm

Ledamot

Mona Wilsson

Ledamot

Publicerades: 01 september 2017 Uppdaterades: 30 april 2020