Enkätsvar Sverigedemokraterna – årskull 1957

Avser ditt parti att agera i frågan för att få en rättvis beskattning av årskull 1957 under år 2023? Och i så fall hur?

Svar: I somras röstade riksdagen - på initiativ av pensionsgruppen och den tidigare regeringen - fram en höjning av pensionsåldern. Sverigedemokraterna ingår inte i pensionsgruppen och har länge varit kritiska till förslaget om höjd pensionsålder och röstade därför nej. Förslaget var dessutom illa förberett eftersom angränsande lagstiftning inte justerades i samband med höjningen, vilket gör att personer födda 1957 hamnar i kläm. 

Pensionsåldern höjdes med kort framförhållning, vilket drabbar de som redan har eller har planerat att gå i pension under 2022/2023 och som inte får ta del av det förhöjda grundavdraget för 2023. Vi förutsätter givetvis att den nytillträdda regeringen rättar till den gamla regeringens misstag.

Enkäten har besvarats av Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson för Sverigedemokraterna.