Så kan du undvika kvarskatt

Att pensionärer ofta får kvarskatt beror på att pensionen kommer från flera utbetalare. För de som även får inkomst från arbete kan det bli än mer komplicerat att räkna ut skatten. Du kan undvika att få kvarskatt genom att be utbetalare att dra mer skatt eller ansöka om skattejämkning.

  • Av de 1,3 miljoner personer som fått kvarskatt 2023 är cirka 400 000 över 65 år.

Skatten styrs också av ålder, och nya regler som träder i kraft både 2023 och kommande år. Du kan läsa om dessa regeländringar kopplat till ålder på skatteverkets och pensionsmyndighetetens hemsidor: www.skatteverket.se och www.pensionsmyndigheten.se

Räkna ut din skatt

Med hjälp av Skatteverkets tjänst "Räkna ut din skatt" kan du göra en skatteberäkning.

Klicka här för att räkna ut din skatt

Skattejämkning

Du kan ansöka om jämkning via skatteverkets e-tjänst om du har e-legitimation (till exempel mobilt bank-id). Annars kan du använda deras blankett. En ansökan om jämkning kan göras när som helst under året, men vill du att jämkningsbeslutet ska gälla från och med årets början behöver du göra ansökan senast den 19 november året innan. En jämkning gäller som längst till årets slut.

Klicka här för att läsa mer om skattejämkning och hitta länk till skatteverkets e-tjänst och blankett

Höj skatteavdraget hos Pensionsmyndigheten


Vill du höja ditt skatteavdrag på den allmänna pensionen anmäler du det till Pensionsmyndigheten.

Klicka här för att läsa om hur du gör