Hitta boende, service och omsorg

Seniorval är en söktjänst för att hitta utbudet av boende, service och omsorg för seniorer i alla Sveriges kommuner. Du kan till exempel söka efter hemtjänst, RUT-tjänster, senior- och trygghetsboende, äldreboende eller olika forum för gemenskap.