Skandia

Uppdaterades: 01 december 2016 Skriv ut

Som medlem i SPF har du möjlighet att teckna en förmånlig gruppförsäkring hos Skandia

Nya medlemmar får gruppförsäkringen automatiskt

Nya medlemmar som fyllt 60 men inte 70 år, och som kan omfattas av medlemsförsäkringen, får ett kostnadsfritt försäkringsskydd under sina tre första medlemsmånader via reservationsanslutning. Du behöver alltså inte fylla i några blanketter och skicka in dem utan får gruppförsäkringen automatiskt. Efter den kostnadsfria perioden avgör du själv om du vill fortsätta vara försäkrad genom att i sådana fall betala den avi som under perioden kommer från Skandia. 

Gruppförsäkringen omfattar en livförsäkring på 1 prisbasbelopp (44 800 kr 2017) samt en olycksfallsförsäkring. 

Den som inte vill behålla försäkringen behöver inte göra någonting, försäkringen upphör automatiskt om premien inte betalas. 

Olycksfallsförsäkring

Till nya medlemmar som är yngre än 60 år eller äldre än 70 år skickar Skandia ett erbjudande om olycksfallsförsäkring som också ingår i förbundets frivilliga gruppförsäkring. Även befintliga medlemmar kan teckna olycksfallsförsäkringen när som helst under medlemskapet och oberoende av ålder. Försäkringen ersätter kostnader i samband med olycksfallet samt ger ersättning vid invaliditet.

Mötesförsäkring

Samtliga medlemmar omfattas av SPF Seniorernas mötesförsäkring vid olycksfall i samband med aktiviteter anordnade av förening, distrikt eller förbund. Mötesförsäkringen gäller även vid oavlönat arbete som utförs på uppdrag av SPF Seniorerna. Mötesförsäkringen betalas av förbundet och behöver inte tecknas av den enskilde medlemmen utan ingår i medlemsavgiften.

Klicka här för mer information om försäkringarna

Publicerades: 01 december 2016 Uppdaterades: 01 december 2016