SPF Seniorerna i Aftonbladet om att pensionärer jobbar som aldrig förr

Aftonbladet skriver om SPF Seniorernas nya rapport som visar hur viktiga seniorer är för svensk ekonomi och hur mycket de bidrar med. Under 2023 arbetade var femte person i åldersgruppen 65 till 74 år.

  • SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson menar att arbetsmarknadens parter behöver ta ett större ansvar för att bli ännu bättre på ta vara på seniorers kompetens.

Sedan 2005 har antalet yrkesverksamma i pensionsåldern ökat med hela 135 000 personer. Det ökande antalet arbetande seniorer motsvarar 15 procent av periodens totala sysselsättningsökning. Rapporten visar att de arbetande seniorernas bidrag till bruttonationalprodukten (BNP) nu är större än hela den svenska bilindustrins. De flesta äldre yrkesverksamma arbetar deltid, i genomsnitt 26 timmar per vecka.

– I debatten framställs äldre ofta som enbart tärande. Men den här rapporten visar hur viktiga de faktiskt är för svensk ekonomi och hur mycket de bidrar med. Förhoppningsvis kan den leda till att äldre arbetskraft blir en naturlig del av den breda diskussionen när det gäller arbetsmarknad och näringsliv, säger SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson. 

Anledningarna till att fler och fler seniorer jobbar skiljer sig åt, men tidigare studier visar att ungefär hälften gör det av ekonomiska skäl, och det gäller fler kvinnor än män. Eva Eriksson är inte förvånad över detta eftersom kvinnor i genomsnitt har lägre pension.

Aftonbladets artikel är publicerad i den tryckta upplagan av tidningen den 30 mars

Klicka här för att läsa mer och/eller ladda ner SPF Seniorernas nya rapport om seniorers sysselsättning