Utbildningspaket – Försök inte lura mig

Utbildningspaketet Försök inte lura mig innehåller handledning, filmer och annat material som ger ökad medvetenhet och bättre kunskaper om hur man kan skydda sig mot bedrägerier. Utbildningen kan genomföras som studiecirkel eller användas som del av ett eller flera informationsmöten. Polisen har tagit fram utbildningspaketet i samarbete med PRO, SKPF Pensionärerna, Brottsofferjouren och SPF Seniorerna.

Mötesledarmanual
Instruktion hur du lägger upp utbildningen och vad du kan säga

Presentation
Bildspel för mötesinledning

Film
Utbildningsfilmer om bedrägerier mot äldre:

Film 1: Försök inte lura mig i hemmet (YouTube)

Film 2: Försök inte lura mig på stan (YouTube)

Film 3: Försök inte lura mig på nätet (YouTube)

Broschyrer
Tips och råd för att förebygga bedrägerier i offentlig miljö, i hemmet samt om någon försöker lura dig att lämna känsliga uppgifter eller sälja en vara eller tjänst till dig.

Försök inte lura mig i hemmet

Försök inte lura mig på stan

Försök inte lura mig på nätet

Informationsblad om "Försök inte lura mig"