Köpvillkor medlemskap


Som medlem i SPF Seniorerna erlägger varje medlem årligen en medlemsavgift för fortsatt medlemskap. För ny medlem som erlägger avgift för första gången övergår statusen på medlemsansökan från godkänd medlemsansökan till aktiv medlem när den inbetalda medlemsavgiften registrerats i förbundets system. Medlemskapet gäller från den dag avgiften är betald. 

Medlemsavgiften består av tre delar; förbundsavgift, distriktsavgift och föreningsavgift. Detta medför att den totala medlemsavgiften varierar mellan föreningar då såväl distrikt som föreningar själva fattar beslut om sin andel av avgiften på deras respektive distriktsstämma/årsmöte. Förbundsavgiften fastställs av ombuden på förbundskongressen vart fjärde år. Den totala medlemsavgiften varierar därför mellan 190 kronor/år till 400 kronor/år. Medlemsavgiften betalas i sin helhet till förbundet centralt som löpande överför förenings och distrikts andelar av avgiften till respektive förenings eller distrikts bankkonto.

Vilken total avgift varje förening har framgår på två sätt:

  1. I formuläret ”Bli medlem” på den aktuella föreningens hemsida.
  2. I formuläret ”Bli medlem” på förbundets hemsida. Genom att skriva in ett postnummer ges förslag på närliggande förening/föreningar, aktuell avgift visas för respektive förening. Det går alltid att välja en annan förening än den/de som föreslås genom sökfunktionen. 

Ångerrätt
Din ångerrätt gäller under 14 dagar i enlighet Konsumentverkets regler för ångerrätt. Om du vill utnyttja ångerrätten ska du kontakta SPF Seniorernas förbund. När du kontaktar oss måste det tydligt framgå att du ångrar dig. Ångerrätten börjar löpa från den dagen du betalade för ditt medlemskap. Om du utnyttjar din ångerrätt inom dessa 14 dagar så har du rätt att få tillbaka hela din medlemsavgift. Efter att ångerrätten har löpt ut kan du säga upp ditt medlemskap men utan återbetalning av medlemsavgiften.

Återbetalning
Ifall du utnyttjar din ångerrätt ska vi betala tillbaka din medlemsavgift inom 30 dagar från att vi mottog meddelandet om att du ångrat dig.

Vårt juridiska namn är SPF Seniorerna, organisationsnummer 888000-2830