Seniorer tar färre olämpliga läkemedel

Ny statistik för läkemedelsbehandling under 2020 visar att andelen personer som har fyllt 80 år och som på recept hämtat ut läkemedel som är olämpliga för äldre fortsätter att minska.

Uppgifterna har tagits fram av Koll på läkemedel, som SPF Seniorerna var med om att starta 2010. Då hämtade 31,0 procent av 80-plussarna ut olämpliga läkemedel. Trenden har varit tydligt nedåtgående år för år. 2020 var det 11,7 procent av 80+ som hämtat ut olämpliga läkemedel.

Andelen kvinnor 80+ som hämtat ut olämpliga läkemedel är högre än andelen män 80+. Den nedåtgående trenden är stabil för såväl kvinnor som män och målet om halverad andel jämfört med 2010 nåddes för båda könen under 2017.

Variationen är stor mellan länen. Genomsnittet för riket är 11,7 procent. Tio län ligger över snittet och tio län ligger under. Gotland ligger högst med en andel på 14,3 procent. Det är 21,3 procent över snittet för riket. Kalmar lön ligger lägst på 9,2 procent, vilket är 21,8 procent under rikssnittet.

– Jag är glad över att allt fler av de äldsta seniorerna tar allt färre läkemedel som är olämpliga för dem. Det visar att det lönar sig med långsiktiga och envisa insatser som Koll på läkemedel. Samtidigt visar vår färska statistik från 2020 att skillnaderna i läkemedelsbehandling är mycket stora mellan regionerna och mellan kommunerna. Här finns förebilder att ta efter för de regioner och kommuner som inte kommit lika långt. En hjälp i arbetet kan vara att anställa en kommunfarmaceut för att strukturerat arbeta för bättre läkemedelsbehandling, säger Eva Eriksson förbundsordförande i SPF Seniorerna.

Läs mer och se vilka kommuner som har den högsta och lägsta förskrivningen av olämpliga läkemedel i Seniorens artikel:
Klicka här för att öppna artikeln