Enkätsvar Liberalerna – årskull 1957

Avser ditt parti att agera i frågan för att få en rättvis beskattning av årskull 1957 under år 2023? Och i så fall hur?

Svar: Förändringarna av åldersgränserna i pensionssystemet och åldersgränserna för det förhöjda grundavdraget sker mot bakgrund av en överenskommelse i pensionsgruppen från 2017. Att åldersgränsen för att ta del av det förhöjda grundavdraget ska höjas i takt med pensionsåldern presenterades första gången i september 2020 i regeringens budgetproposition för 2021.

Att skattereglerna för vissa årskullar som tar ut pension förändras från och med nästa år hänger ihop med de höjningar av åldersgränserna i pensionssystemet som riksdagen har beslutat om. När åldersgränserna i pensionssystemet höjs, behöver även vissa justeringar i bland annat skattelagstiftningen göras. Detta eftersom inkomster beskattas olika beroende på om inkomsterna kommer från pension eller arbete samt i vissa fall åldern på den som betalar skatt.