Enkätsvar Liberalerna – pensioner

Har ditt parti något eller några förslag som rör den inkomstrelaterade allmänna pensionen? (Ja/Tveksam/Nej + beskriv kort förslaget/en)

Svar: Ja. Vi vill fortsätta stärka Sveriges pensionärers inkomster så att det alltid lönat sig att ha arbetat. Därför vill vi bland annat fortsätta sänka skatten på pensioner, och införa en så kallad pensionsgas, så att dagens och morgondagens pensionärer får del av det överskott som byggts upp i pensionssystemet. Pensionsgasen handlar om att snabba på höjningen av pensionerna när det finns ett stort överskjutande kapital i det offentliga pensionssparandet, och det är precis vad som är fallet i dag. De pengarna ska komma pensionärerna till del.

Vid sidan av den inkomstrelaterade allmänna pensionen vill vi också förstärka den samlade pensionen genom att återinföra rätten till avdrag för privat pensionssparade så att alla kan spara 1 000 kronor månaden skattefritt. Bostadstillägget för pensionärer med lägst inkomst ska fortsätta höjas och pensionerna måste bli mer jämställda genom att tjänstepensionerna i större utsträckning ingår i bodelningen vid skilsmässa. Kostnaderna för att byta fonder i premiepensionssystemet ska sänkas.

Och är ni nöjda med vad den inkomstrelaterade allmänna pensionen levererar idag eller mindre nöjda? Motivera/utveckla gärna dina svar

Svar: Pensionssystemet är i grunden stabilt och bygger på en långsiktig överenskommelse som Liberalerna står bakom. Vi vill som sagt fortsätta förbättra den inkomstrelaterade allmänna pensionen genom sänkt skatt och en pensionsgas. Det som långsiktigt tryggar en pension på bra nivåer är god ekonomisk tillväxt, fler arbetade timmar, jämställd arbetsmarknad, jämställt uttag av föräldraledighet och bättre integration.