Visste du att fallolyckor är den vanligaste olyckstypen i Sverige?

Alla kan falla, men antalet som faller ökar med åldern och de flesta olyckorna sker i hemmet. Fallolyckor är ett stort problem som inte bara innebär mänskligt lidande utan även kostar samhället miljarder kronor. Men den goda nyheten är att fallolyckor går att motverka.

De vanligaste fallorsakerna som leder till sjukhusinläggning 2017:
(65 år och äldre)

Orsak Antal Procent
Fall i samma plan genom halkning, snavning eller snubbling 27417 53
Fall, ospecificerat 13476 26
Annat fall i samma plan 2751 6
Fall från möbler (säng, stol, rullstol och andra möbler) 2724 5
Fall i eller från trappa eller trappsteg 2366 5
Fall i samma plan med is eller snö 1566 3
Övriga fallolyckor 1205 2
Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen    

Tips för att motverka fallolyckor

Tips om hur motion kan minska risken för fall
Om hur mediciner kan påverka risken för fall
Tips om hur mat kan minska risken för fall
Klicka här för att läsa Socialstyrelsens rapport "Fallprevention – en kostnadseffektiv åtgärd?"Klicka här för att läsa Socialstyrelsens folder "Tips för att förhindra fallolyckor"

Webbinarium 16 februari 2022: Så här kan vi motverka fall och fallolyckor

Nyligen arrangerade SPF Seniorerna ett webbinarium på temat fall och fallolyckor.

Medverkade var Barbro Westerholm, riksdagsledamot, med ett imponerande CV, Olle Svensson, professor i ortopedi, Kristina Nordmark, chef dagverksamhet Skellefteå kommun samt Thony Björk, leg. apotekare och sakkunnig i läkemedelsfrågor hos SPF Seniorerna.

Medarrangörer var SKPF Pensinärerna och PRO.