SPF Seniorerna lyfter åtgärder mot bedrägerier i tidningar över hela landet

Ett tiotal tidningar har under den senaste veckan publicerat debattartiklar från SPF Seniorerna med en uppmaning till bankerna att snarast vidta åtgärder mot bedrägerier.

  • Informationsinsatser räcker inte för att få stopp på bedrägerierna. Det krävs också kraftfulla åtgärder från både bankerna och regeringen – och det bråttom!

"Bankerna lägger ansvaret på kunderna, som själva får stå för förlusten. Politiken har inte heller vidtagit några effektiva åtgärder. Bedrägerierna har därmed vuxit i omfattning utan några större hinder och drabbar allt fler." Det skriver företrädare från SPF Seniorernas distrikt runt om i landet och pekar på följande åtgärder som snarast behöver genomföras:

  • Bankerna kan på egen hand öka säkerheten i sina system. Exempelvis överföringsfördröjningar, beloppsbegränsningar samt spärrar mot överföringar till okända konton och om kunder skulle bryta mot sina betalningsmönster.
  • Tillgången till detaljerad information om potentiella brottsoffer på digitala söktjänster måste begränsas. Den som önskar ska inte behöva få sina personuppgifter publicerade på nätet.
  • Regeringen bör ålägga bankerna ett större ansvar för de förluster som uppstår och för att försvåra för bedrägerierna. Bankerna måste ta sitt ansvar som samhällsaktör.

Klicka här för att läsa en av debattartiklarna i sin helhet