Möte med Ulrika Westerlund (MP)

SPF Seniorerna träffar regelbundet beslutsfattare i riksdagen, regeringen och myndigheter för att bilda opinion för seniorers situation och åsikter samt påverka beslutsfattarna att stödja äldres sak. Denna gång var det Miljöpartiets tur.

  • Martin Engman, samhällspolitisk chef SPF Seniorerna, Ulrika Westerlund (MP), ledamot i socialutskottet och SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson.

Under tisdagen träffade SPF Seniorerna riksdagsledamoten Ulrika Westerlund (MP) som är ledamot i socialutskottet. Samtalet handlade om aktuella äldrepolitiska frågor. Bland annat diskuterades hur man kan få slut på äldrediskriminering och ålderism, skärpt krav på kvalitet i äldreomsorgen, en mer tillgänglig hälso- och sjukvård, seniorers ekonomiska situation samt bostäder som det går att åldras i.

Klicka här för att läsa om vad SPF Seniorerna tycker i dessa frågor

SPF Seniorerna arbetar aktivt för att stoppa ålderismen i samhället. Vi menar att erfarenhet är en tillgång som bör tas tillvara. 

Klicka här för att se exempel på hur SPF Seniorerna arbetar mot ålderism