Expressen debatt: Ska bara rika personer ha råd att ha husdjur?

”Ska endast bättre bemedlade personer kunna ta del av sällskapet, glädjen och de hälsofrämjande fördelarna som ett husdjur ger?” Det skriver SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson i en debattartikel tillsammans med Britt-Marie Dornell och Kees de Jong från Kennelklubben.

  • Husdjur medför lägre stressnivåer, lägre blodtryck och, kanske främst för hundägare, även motion och sociala interaktioner med andra hundägare.

Utdrag från debattartikeln:

En tredjedel av alla registrerade hundägare hos Svenska Kennelklubben är i dagsläget 65 år och äldre. En studie från 2023 visar att seniora hund- och kattägares kognitiva egenskaper försämras långsammare än hos andra äldre. Det är givetvis en vinst både ur individens och samhällets synvinkel att äldre får vara friska, självständiga och ha ett gott liv så länge som möjligt. Men sådana vinster för individer och samhälle riskerar att gå om intet om äldre inte har råd att ha djur. Kostnaderna för veterinärvård, särskilt lite mer avancerad veterinärvård eller akuta besök, har blivit skyhöga – även för ett försäkrat djur. Enligt SCB har prisnivån för alla varor och tjänster ökat med 22 procent mellan 2019 och 2023. För veterinärpriser är ökningen under samma period 51 procent.

Debattörerna menar att det ligger i statens intresse och skyldighet att veterinärpriserna är rimliga, och föreslår därför följande:

  • Prissättningen måste bli mer transparent. Staten bör ta ansvar för en lista med referenspriser, på samma sätt som inom tandvården. Med ett referenspris i bakhuvudet kan djurägaren bättre förhandla med kliniken, jämföra och bedöma om det är motiverat för kliniken att ha högre priser, till exempel för att kliniken håller dygnetruntöppet.
  • Vård av djur är belagd med moms om 25 procent, till skillnad från den skattefinansierade vården av människor som till största delen är momsbefriad. Momsbefrielse även för djursjukvård skulle ge en signifikant sänkning av vårdkostnaden.
  • Konsumenttjänstlagen bör gälla för behandling av levande djur, vilket inte är fallet i dag. Det skulle öka konsumentskyddet genom att bland annat ge djurägare möjlighet att pröva ärenden i Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och bättre möjligheter att opponera mot oskäliga priser. Både Konkurrensverket och Konsumentverket har tidigare rekommenderat en sådan utvidgning av lagen.

Debattartikeln är undertecknad av Britt-Marie Dornell, ordförande, Svenska Kennelklubben och Kees de Jong, vd, Svenska Kennelklubben samt Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna.

Klicka här för att läsa hela debattartikeln på Expressen.se