Möte med Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet om sjuksköterskors vitala roll

Fördelarna med att införa ett nytt yrke – avancerad specialistsjuksköterska – diskuterades då SPF Seniorerna mötte Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet. De båda organisationerna föreslår att den nya yrkestiteln ska skyddas och menar att den skulle innebära ökad trygghet och livskvalitet med färre sjukhusinläggningar och minskad dödlighet som följd.

  • Särskild stor betydelse kan det nya yrket få för dem som behöver vården allra mest, multisjuka äldre, menar Eva Eriksson.

En avancerad specialistsjuksköterska har fördjupad kunskap i omvårdnad och en ökad medicinsk kunskap. I kombination med större befogenheter ger det en yrkesroll med högre självständighet.

– Avancerad specialistsjuksköterska kan vara en pusselbit då sjukvården nu ställer om till en mer personcentrerad, god och nära vård. Särskild stor betydelse kan det få för dem som behöver vården allra mest, multisjuka äldre, sa SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson.

Utöver huvudämnet – avancerad specialistsjuksköterska – diskuterade deltagarna primärvårdsreform, god och nära vård, samt Vårdansvarskommitténs uppdrag.

Vid mötet deltog Oili Dahl, ordförande, och Birgitta Wedahl, sakkunnig internationella frågor, från Svensk sjuksköterskeförening, och från Vårdförbundet Sineva Ribero, förbundsordförande, Maria Lindholm, yrkeshandläggare, och Emma Klingvall, avdelningsordförande Östergötland. SPF Seniorerna företräddes av Eva Eriksson, förbundsordförande, och Martin Engman, samhällspolitisk chef.

Klicka här för att läsa mer om yrket på Svensk sjuksköterskeförenings webbplats