Eva Eriksson i Sydsvenskan om orimliga kostnader för vård av husdjur

Husdjur fyller en mycket viktig funktion för många seniorer. SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson är orolig för hur de allt högre veterinärkostnaderna kan drabba äldre och ensamma husdjursägare.

  • – Om min hund eller katt blir påkörd måste jag kunna ta mitt djur till veterinär för vård utan att bli ruinerad, skuldsatt eller ekonomiskt tvingad att avliva mitt djur, säger Eva Eriksson.

Sydsvenskan och HD skriver om de stigande kostnaderna för att vårda ett husdjur hos en veterinär. Notan för en del ingrepp kan sluta på över 100 000 kronor. Det här gör att möjligheten att ha husdjur börjar bli en klassfråga. 

– Om min hund eller katt blir påkörd måste jag kunna ta mitt djur till veterinär för vård utan att bli ruinerad, skuldsatt eller ekonomiskt tvingad att avliva mitt djur. Så här kan vi inte ha det! Detta handlar i grunden om vilket samhälle vi vill ha. Ska alla som önskar kunna ha ett husdjur, en älskad och uppskattad familjemedlem, eller ska bara bättre bemedlade personer kunna ha husdjur? Inte minst är det viktigt för många seniorer att ha en katt eller hund som ovärderligt sällskap i vardagen, dessutom kan hundpromenader bidra till en bättre folkhälsa. Vi ser att det blir en allt mer problematisk situation. Kostnaderna för lite mer avancerad veterinärvård eller akuta besök har skjutit i höjden, på flera håll handlar det om ockerpriser även för ett försäkrat djur, säger Eva Eriksson till Sydsvenskan.        

Eva Eriksson menar att det råder en bristande konkurrens när det gäller större veterinärkliniker som djursjukhus. Det är där mer avancerad vård och akutvård i regel utförs och de höga kostnaderna främst uppkommer. Rimligen borde också staten vara intresserad av att det inte råder en monopolliknande situation. Nu behövs ett helhetsgrepp kring frågan!

– Vi kommer att så snart vi kan ta upp denna problematik med de statsråd, politiker och myndigheter som vi träffar. Det handlar om brister i både konkurrens och konsumentskydd men också att det på sikt måste utbildas fler veterinärer, säger Eva Eriksson. 

Även Svenska Kennelklubben efterlyser åtgärder från politiker och har bland annat ställt sig positiva till att ge Konkurrensverket i uppdrag att verka för en branschöverskridande överenskommelse om veterinärvårdskostnader. 

Klicka här för att öppna Sydsvenskan artikel
(artikeln kan endast läsas i sin helhet av tidningens prenumeranter)