SPF Seniorerna bidrar till Sveriges strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

Som enda äldreorganisation medverkade förbundet i socialdepartementets hearing inför regeringens arbete med den nationella strategin.

  • Socialminister Jakob Forssmed och Marie-Louise Söderberg, sakkunnig i ensamhetsfrågor, SPF Seniorerna.

Statsminister Ulf Kristersson och socialminister Jakob Forssmed betonade under mötet att psykisk ohälsa och suicid är en av vår tids största folkhälsoutmaningar och berör såväl enskilda, anhöriga och närstående, som samhället i stort. I det underlag till strategi som Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten lämnade in till regeringen förra året hade ett stort antal organisationer och föreningar informerats och inbjudits att ge synpunkter. Vid hearingen företräddes SPF Seniorerna av Marie-Louise Söderberg, sakkunnig i ensamhetsfrågor.

– SPF Seniorerna ger nu röst åt Sveriges äldre, som saknats i myndigheternas arbete med strategin. I en nationell strategi behövs kunskap om åldrandet och hur det påverkar fysisk, psykisk och existentiell hälsa. En känd riskfaktor för psykisk ohälsa är ofrivillig ensamhet som tyvärr ökar med åldern. Äldre män utgör den största riskgruppen för suicid. En person över 65 år tar sitt liv varje dag i Sverige. Civilsamhällets organisationer har med sitt engagemang en viktig roll att spela för att bidra med social gemenskap, sammanhang och mening, säger Marie-Louise Söderberg, SPF Seniorernas sakkunniga i ensamhetsfrågor.

Klicka här för att öppna SPF Seniorernas skriftliga inspel till socialdepartementets arbete för en nationell strategi