Ett steg framåt för seniorers psykiska hälsa

Socialminister Jakob Forssmed presenterade i dag en del av regeringens vårändringsbudget som blir offentlig i sin helhet nästa månad, och ett regeringsuppdrag att kartlägga äldres psykiska hälsa.

  • Civilsamhället kan spela en avgörande roll för att stärka gemenskap och bidra till god hälsa. Sveriges organisationer för äldre är särskilt skickade att möta andra äldre, säger SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson.

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson kommenterar satsningen på seniorers psykiska hälsa:

"Psykisk ohälsa och suicid slår hårt mot enskilda och deras anhöriga och närstående. Äldre personer är bland de mest drabbade. Men negativa konsekvenser och kostnader slår än bredare – det är ett samhällsproblem. Därför är det bra att regeringen stöder inrättandet av en dygnet runt-öppen nationell stödlinje för psykisk hälsa och suicidprevention. Det är glädjande att stödlinjen föreslås ha legitimerad personal alla dagar i veckan.

Jag omfamnar att ideella organisationer föreslås få ökat ekonomiskt stöd för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid. Civilsamhället kan spela en avgörande roll för att stärka gemenskap och bidra till god hälsa. Sveriges organisationer för äldre är särskilt skickade att möta andra äldre. 

Kartläggningen av äldres psykiska hälsa som Folkhälsomyndigheten i dag fick i uppdrag att genomföra är efterlängtad. Vi seniorer vill bli lyssnade på och välkomnar därför att vi ska få komma till tals i kartläggningen. Genom kartläggningen fås en aktuell lägesbild av äldres mentala mående. Den kunskapen blir uppfordrande för alla beslutsfattare som kan främja en god psykisk hälsa

Det som regeringen i dag aviserade är positivt, men minskar inte det stora behovet av en robust äldrepsykiatrisk vård i alla regioner. Här måste både regionerna och regeringen säkerställa att den psykiatriska vården kan möta den efterfrågan som finns från landets äldre invånare." 

Klicka här för att öppna regeringens pressmeddelande