Välkomna besked för sjukvården – men strukturella förändringar krävs

Regeringen och Sverigedemokraterna presenterade i dag ett tillskott om 6 miljarder kronor till hälso- och sjukvården samt åtgärder för statlig styrning och uppföljning.

  • – Regionerna måste nu säkerställa att statens tillskott verkligen används för kompetensförsörjning och bemanning, betonar Eva Eriksson.

Förslagen kommer att ingå i regeringens vårdändringsbudget som riksdagen ska fatta beslut om under våren. Utbetalningar till regionerna kommer att kunna ske i juni. 

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson kommenterar:

– Jag välkomnar beskedet om mer resurser till hälso- och sjukvården. Flera regioner har redan aviserat nedskärningar, infört anställningsstopp och förvarnat om uppsägningar av personal. Regionerna måste nu säkerställa att statens tillskott verkligen används för kompetensförsörjning och bemanning, betonar Eva Eriksson.

– Dagens besked har betydelse på kort sikt. Men det understryker också på nytt statens bristande styrning över hälso- och sjukvården och statens svårigheter att lösa vårdens grundläggande problem med otillräcklig tillgänglighet och stora variationer i kvalitet. Inrättandet av Effektivitetsdelegationen och dess granskning kan vara regionerna till omedelbar hjälp. På sikt krävs mer – en strukturreform, liknande Norges, där Riksrevisionens mandat utvidgas att även omfatta regionernas ekonomi och verksamhet. Regeringens åtgärdspaket för stärkt sjukvård innebär också råg i ryggen för den pågående Vårdansvarskommittén, som ska lämna förslag som säkerställer ett mer effektivt hälso- och sjukvårdssystem. Vi ser fram emot skarpa förslag från kommittén, säger Eva Eriksson.