Syftet med vår sajt är att skapa debatt om pensionsfrågorna. Här är våra tre huvudkrav som vi menar är nödvändiga för en trygg pension.

  1. Det måste löna sig att ha arbetat
    Pensionssystemet måste förstärkas för de som arbetat ihop sin pension. Vi vill se högre pensionsavsättningar som kommer både dagens och framtidens pensionärer till del.
  2. Total översyn av pensionssystemet
    Alla olika faktorer som påverkar måste ingå och kunna föranleda förändringar. Systemet behöver renoveras, inte raseras. Upphör att lappa-och-laga med åtgärder såväl inom som utanför systemet.
  3. Ordentlig och ärlig politisk debatt
    Pensionssystemet förtjänar en ordentlig och ärlig politisk debatt. Partierna måste berätta vad de vill och vilka olika förslag de har, väljarna ska kunna utkräva ansvar.
Tillbaka till Pensionstrygghet