Tillbaka till EU-valet 2024

SPF Seniorerna uppmanar: Kryssa en senior!

Drygt 28 procent av Sveriges röstberättigade har fyllt 65 år. Det är mer än 2 miljoner människor. De valda parlamenten ska i första hand vara en representation av folket åsikter och idéer. Men om de folkvalda församlingarna inte något så när avspeglar hur befolkningen ser ut kommer förtroendet för dem att urholkas. Det vore ett hot mot den representativa demokratin.

Seniorer behövs i folkvalda församlingar

Seniorers frågor hamnar ofta i skymundan i allmänna val. Inte minst får äldrepolitik för lite uppmärksamhet i förhållande till den stora andel som äldre utgör av befolkningen och väljarna. Även om unga givetvis kan driva äldrepolitik (och äldre ungdomspolitik) skulle fler seniorer i politiken bidra till att lyfta äldrefrågorna högre upp på dagordningen.

Skälen till en rättvis representation är flera:

  • Seniorer har unika erfarenheter och kompetens som behövs i politiken.
  • Seniorer har både vilja till samhällsengagemang och förmåga att delta i samhällsdebatten. Vi lever längre, är allt friskare och förväntas delta i arbetslivet längre upp i åldrarna.
  • Med fler seniorer i beslutande församlingar skulle vi säkra ett rättmätigt intresse och engagemang för frågor som rör livsvillkoren för den växande gruppen seniorer. Vi står inför stora utmaningar när det gäller seniorers ekonomi, vård, omsorg samt boende. 

Hur kryssar man en senior?

Partier som anmält sina kandidater i förväg har en färdig namnvalsedel med en lista på kandidater där man kan kryssa för den kandidat man vill rösta på. För partier utan namnvalsedel kan man själv skriva ett namn direkt på en partivalsedel eller partiets namn och kandidatens namn på en blank valsedel. Det är att föredra att redan ha bestämt vilken senior kandidat man ska välja innan man röstar, då det bara är några partier som inkluderar kandidaternas ålder direkt på valsedlarna.

På Valmyndighetens webbplats hittar du alla valsedlar. Om information om ålder på kandidaterna saknas på valsedeln – hör med partiet vilka kandidater som är seniorer.

Klicka här för att hitta alla valsedlar

Om tillräckligt många kryssar en kandidat är det den som väljs in i parlamentet. Annars kommer partiernas egenbestämda ordning på kandidaterna att gälla. Seniorer placeras ofta långt ner på partiernas listor och har därför liten eller ingen chans att bli valda om man inte aktivt kryssar för deras namn. Genom att kryssa en senior kan du hjälpa till att öka seniorers representation i politiken!

Tillbaka till EU-valet 2024