Tillbaka till Pensionstrygghet

Så här kan det se ut idag

En medelpension efter 40-42 års arbete (allmän pension och tjänstepension) ger år 2023 ungefär samma pensionsinkomst på cirka 16 000 kronor efter skatt som fullt grundskydd. I vissa fall kan den som inte har jobbat få en högre pension.

Exempel:

Vad är rimligt?

Novus frågade i en undersökning år 2020, vad svenskarna tycker är en rimlig skillnad i pension till fördel för den som arbetat heltid i 40 år jämfört med den som arbetat mindre, till exempel på grund av arbetslöshet under stora delar av livet? Så här svarade man:

 

Tillbaka till Pensionstrygghet