SPF Seniorena arbetar aktivt mot ålderism

Vi vill se ett Sverige för alla åldrar
Vi vill se ett Sverige för alla åldrar

Ålderism är allmänt förekommande i det svenska samhället. Det kan t.ex. handla om seniorers synlighet, behandling och representation i media, forskning, vård och omsorg, politik, lagstiftning och i arbetslivet. 

Senioren

Senioren är SPF Seniorernas medlemstidning och den kommer ut med nio nummer per år. Upplagan är nu uppe i 203 000 exemplar. Tidningen är en uppskattad medlemsförmån.

Gå till senioren.se

Bli medlem

Vi är en av Sveriges största seniororganisationer. Hos oss delar du gemenskapen med närmare en kvarts miljon medlemmar i föreningar över hela landet. Tillsammans verkar vi för att skapa bättre villkor för äldre – och ett aktivt liv för dig som senior.

Bli medlem i SPF Seniorerna här