Vi vill se ett public service som speglar hela samhället

Idag träffade SPF Seniorerna Göran Hägglund, som är ordförande för: Kommittén för långsiktiga villkor för ett hållfast och oberoende public service*.

  • – Vi kan inte acceptera att seniorer alltid framställs som svaga och sjuka, tydliggjorde Eva Eriksson under mötet.

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson och generalsekreterare Peter Sikström betonade att public service ska vara tillgänglig för alla, även för de som inte är digitala och för de som ser och hör dåligt. Även frågan om hur seniorer porträtteras i media togs upp under mötet. Vitala, aktiva och livsbejakande seniorer visas alltför sällan 

– Sveriges Television och Sveriges Radio måste vara neutrala och spegla hela samhället. Vi kan inte acceptera att seniorer alltid framställs som svaga och sjuka, tydliggjorde Eva Eriksson.

Frågan om hur seniorer porträtteras i media samt att bakgrundsljud gör det svårt att tillgodogöra sig flera program som sänds i TV är något som SPF Seniorerna också har framfört direkt till SVT. Bland annat på ett dialogmöte med SVT i december 2022. 

Klicka här för att läsa om dialogmötet med SVT

* Kommittén för långsiktiga villkor för ett hållfast och oberoende public service, har som uppdrag att föreslå hur public service ska regleras från och med 2026. Syftet med utredningen är att hitta lösningar som långsiktigt värnar ett oberoende public service och som säkerställer verksamhetens självständighet och integritet.

Kommittén ska bl.a.

  • föreslå en ändamålsenlig reglering av public service-uppdraget,
  • föreslå hur innehållsuppdraget för public service ska utformas under nästa tillståndsperiod, med fokus på folkbildning och journalistik för hela landet,
  • analysera public service-företagens påverkan på mediemarknaden och vid behov lämna förslag på hur samverkan med kommersiella aktörer kan utvecklas, i syfte att förbättra förutsättningarna för kvalitativ regional och lokal nyhets- och samhällsjournalistik,
  • analysera redovisningen och uppföljningen av public service och vid behov lämna förslag på hur den kan utvecklas och göras mer transparent, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2024.