SPF Seniorerna på dialogmöte hos SVT

Hur seniorer porträtteras i media liksom att bakgrundsljud gör det svårt att tillgodogöra sig de program som sänds i TV är något som många medlemmar hör av sig till förbundet om. Därför är vi mycket glada över SVTs inbjudan till ett dialogmöte om just synligheten och tillgänglighet, säger Peter Sikström, generalsekreterare SPF Seniorerna.

  • Bilden är från ett tidigare möte hos SVT.

Från SVT deltog bland annat Hanna Stjärne, VD, Kiki Bek, inrikeschef SVT Nyheter, Kristian Lindquist strategichef, Anna Zettersten, avdelningschef Språk & Tillgänglighet samt Bengt Strömbro, programchef SVT Umeå.

– Vi hade en mycket bra diskussion om hur äldre ofta porträtteras i media, framför allt när det ska visas generella bilder. Det är gamla skrynkliga händer, rollatorer, käppar och böjda ryggar – även när det inte är sköra äldre som reportaget handlar om. Bilder av vitala, aktiva och livsbejakande seniorer visas sällan – om någonsin. Här känner jag att SVT verkligen lyssnade, tog till sig våra synpunkter och uttryckte en önskan om att utöka sin bildbank för att kunna spegla seniorer på ett mer rättvist sätt, säger Peter.

– Tillgänglighet, framför allt via SVT Play, var den andra frågan som diskuterades. Att program syn- och hörseltolkas är relativt känt, att man själv kan göra inställningar för tydligare tal och textning är det färre som känner till. Här framförde vi att en informationskampanj behövs så att de som behöver dessa hjälpmedel får kunskap om att de finns. Det kan även behövas utbildningsinsatser riktade till personal på särskilda boenden och i hemtjänst så att de kan hjälpa den som behöver, säger Veronica Sjölin, marknadschef SPF Seniorerna.

- - - - - -

Under senare tid har SVT utvecklat tydligare tal, en tjänst som sänker bakgrundsljuden i ett program och därför gör att rösterna i programmet hörs tydligare, automatisk textning av lokala nyheter i Play och uppläst text.

Vad tycker du om SVT:s tillgänglighetstjänster?
Klicka här för att vara med och svara på SVTs tittarundersökning