Bygg fler seniorvänliga bostäder!

Frågan är akut. Det växande behovet av bra och funktionella bostäder för seniorer måste mötas. Det menar SPF Seniorerna som nu analyserar boendeformer för seniorer.

  • Solveig Zander och Ingrid Magnusson vid seniorboendet på Sunnavägen i Karlskrona. På bilden syns även Christer Larsson, vd i Stiftelsen Hemmet och PO Svensson, Föreningen Goda Grannar.

– Vi vill att det byggs fler seniorbostäder med statligt investeringsstöd. Bor man i en funktionell bostad där man har ett socialt sammanhang och trivs så visar statistiken tydligt att man kan bo kvar i sin bostad längre, förklarar Fredrik von Platen, SPF Seniorernas sakkunnige i boendefrågor. 

Förbundet har under åren beslutat flera bostadspolitiska program. Det nu gällande programmet beslutades av kongressen 2021. Tanken är att programmet ska vara ett stöd i SPF Seniorernas opinionsbildning och påverkan samt kunna användas som kunskapskälla och inspiration för diskussioner i boendefrågor i föreningar och pensionärsråd. Syftet med förslagen är att det ska skapas fler inkluderande och trygga boendemiljöer för seniorer, med fokus på tillgänglighet, gemenskap och individuella behov. Men våra förslag gynnar inte enbart seniorer utan hela samhället. När icke anpassade bostäder frigörs kommer det ut småhus på marknaden till barnfamiljer.

Med anledning av att det åter igen är dags att göra en översyn av det boendepolitiska programmet besökte Solveig Zander, SPF Seniorernas förste vice ordförande, Ingrid Magnusson, ledamot förbundsstyrelsen, samt Fredrik von Platen, bostadsexpert SPF Seniorerna, några seniorboenden i Karlskrona, som Fredrik medverkat till. Solveig och Ingrid imponerades över att det bedrevs så många olika aktiviteter i de gemensamma lokalerna vilket tydliggjorde seniorboendets roll för att motverka ofrivillig ensamhet.

Om seniorbostäder: Den korta definitionen är ett flerbostadshus med hög tillgänglighet och en särskild lokal för umgänge. Ett seniorboende är till för ett brett åldersspektrum av boenden. Bostaden i sitt sammanhang ska vara en framtidsbostad, där man kan bo under den sista halvan av livet. Ett seniorboendes utformning och lokalisering ska underlätta det dagliga livet, där ska man kunna bo utan att oroa sig och där ska man kunna vidmakthålla och utveckla sina sociala färdigheter och sinnen.

Några olika former av seniorboende: plus 55, trygghetsboende 65+, till vilket kan utgå statligt investeringsstöd om daglig stödpersonal finns vid behov.

Klicka här för att öppna SPF Seniorernas boendepolitiska program

Klicka här för att öppna en kortare sammanfattning av det boendepolitiska programmet