SvD Debatt: Stoppa utnyttjandet av person­uppgifter

Kriminella kommer åt personuppgifter alldeles för lätt. Det är budskapet i en debattartikel som undertecknats av SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson tillsammans med företrädare från flera andra organisationer.

  • "Vår värld ser helt annorlunda ut nu än den gjorde när offentlighets­principen tillkom år 1766", skriver debattörerna.

Kriminella kartlägger potentiella brottsoffers ålder, adress och hushållsstorlek med syftet att utsätta äldre för bland annat bedrägerier samt stölder och rån i hemmet. Digitala söktjänster underlättar efterforskningar för den som har ont uppsåt och har blivit ett nyckel­verktyg för kriminella i kartläggningen av potentiella offer. Regeringen måste stoppa detta utnyttjande av lagstiftningen, menar debattörerna.

"Grundlagen ska vara ett skydd för oss alla och inte ett verktyg för kriminella. Så länge kriminella enkelt kan identifiera och kartlägga potentiella offer via söktjänster kommer vi inte kunna råda bot på den organiserade brottsligheten och den bedrägerivåg som följer i dess spår."

Debattörerna uppmanar därför regeringen att, utöver eventuella ändringar i grundlagen som utreds, agera snabbt och uppdatera dataskydds­lagen alternativt offentlighets- och sekretess­lagen för att begränsa kriminellas tillgång till person­uppgifter i syfte att begå brott mot enskilda. 

Klicka här för att läsa hela debattartikeln 

Debattartikeln har undertecknats av:
Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna
Hans Lindberg, vd Svenska Bankföreningen
Åsa Lindestam, ordförande i Pensionärernas Riksorganisation, PRO
Helena Thybell, förbundsdirektör Villaägarna
Johan Landehag, förbundsordförande Småföretagarnas Riksförbund
Sofia Larsen, vd Svensk Handel
Benjamin Dousa, vd Företagarna